- Reklama -peníze

Zvýšte efektivitu pri CAD kreslení stavebnej dokumentácie

více v článku...

Využitie CAD kreslenia sa s rozvojom technológie čoraz viac využíva na rôzne účely – či už ide o strojárstvo, elektro-projektovanie, architektúru alebo stavebníctvo. Programy CAD predstavujú univerzálny spôsob ako vytvoriť technické výkresy vysokej kvality so širokým spektrom uplatnenia na trhu. Ako zvýšiť efektivitu pri využívaní CAD programov a docieliť tak ich širokospektrálnejšie využitie?

CAD programy – pomoc pre precízne a rýchle technické kreslenie

CAD programy sú všeobecne známe a často sa využívajú v rôznych povolaniach pri tvorbe technických výkresov. Najznámejší takýto program na technické kreslenie je AutoCAD LT, ktorý má prvenstvo a často sa preto využíva najčastejšie. V súčasnosti však na trhu existujú aj mnohé ďalšie 2D CAD programy, ktoré majú rovnako vysokú kvalitu.

Medzi populárne voľby patria v súčasnosti aj GS Standard a GS Professional. Výhoda týchto programov spočíva v tom, že majú veľmi podobný vzhľad aj ovládanie ako klasický AutoCAD, pričom je cena omnoho dostupnejšia a kvalita výsledného výkresu je v medziach medzinárodných a národných noriem. Rozdielom nie je len AutoCAD cena, ale aj podpora rôznych rozšírení o profesijné nadstavbové aplikácie a moduly.

Tipy pre efektívne využívanie CAD programov – doplnky

Programy ako GstarCAD Professional a GstarCAD Standard vám umožnia ušetriť čas aj peniaze, pretože ide o univerzálne, dostupné a ľahko ovládateľné programy. Efektívne využívanie je možné docieliť prostredníctvom rôznych vylepšení, ktoré GS programy podporujú. Medzi doplnky, ktoré je možné využívať pri technickom kreslení patria napríklad katastrálne mapy ako doplnok zdarma pre GstarCAD.

DWG Fastview predstavuje doplnok vo forme bezplatného programu na prehliadanie DWG, DXF a DWS s využitím v počítačoch so systémom Windows. Dá sa pomerne ľahko intuitívne voládať a umožňuje rýchle načítanie takýchto súborov, či prehliadanie viacerých výkresov súčasne. 3D FastView funguje ako doplnok na prístup k 3D dátam, pričom umožňuje prezeranie, meranie, či vytváranie poznámok. Je tak ideálnym programom do veľkých firiem, kde môžu k výkresu dať pripomienky aj ľudia, ktorí nedokážu robiť úpravy priamo v programe.

GstarCAD Collaborative Design umožňuje pracovať 2 projektantom na jednom projekte. Uchováva históriu úprav, umožňuje návrat k niektorým z predošlých návrhov a inteligentne riadi verzie výkresu. Vďaka tomu môže byť práca omnoho organizovanejšia a rýchlejšia. Artisan Renderer slúži na tvorbu fotorealistických vizualizácií pre vašich klientov vo vysokej kvalite za relatívnu krátku dobu.

Nadstavby pre širokospektrálnejšie využitie

Efektívne využívanie CAD programov podporujú aj niektoré nadstavby, ktoré vám pomôžu vytvoriť precíznejšie, detailnejšie výkresy podľa stanovených štandardov. Napríklad CP-Symbols predstavuje nadstavbu obsahujúcu viac ako 500 000 CAD prvkov, normalizovaných súčiastok, značiek a symbolov. Prostredníctvom ich použitia sa môže stať využívanie programu jednoduchšie a môžete pri tvorbe kvalitných technických výkresov ušetriť množstvo času.

Nadstavba CADprofi Mechanical je profesijnou nadstavbou pre efektívnejšie kreslenie konštrukčnej alebo výrobnej dokumentácie. Tento modul disponuje knižnicami so širokým spektrom normalizovaných dielov – nachádzajú sa tu napríklad skrutky, matice, pružiny, či ložiská. V tomto prípade ide o doplnkový produkt, preto je najprv potrebné disponovať základným program AutoCAD alebo GstarCAD a až ten doplniť o tento modul s databázou pre efektívnejšie využitie programu s ohľadom na váš čas.

Related Articles

- Advertisement -pr článek

Mohlo by Vás zajímat