- Reklama -peníze

Špedícia: 4 základné špedičné služby

Špedičné služby slúžia na efektívnu prepravu tovaru. Tá je v súvislosti s dnešnou rýchlou dobou veľmi podstatná, ak chcete zabezpečiť obeh produktov, výrobkov, či surovín v medzinárodnom meradle. Špedícia musí zabezpečiť viaceré prepravné kritériá –  predovšetkým sa jedná o bezpečnosť, rýchlosť a vysokú kvalitu. Aké sú štyri základné špedičné služby ktoré poskytuje špedičná spoločnosť?

více v článku...

Cestná nákladná preprava

Základnou a najčastejšiu používanou formou prepravy tovaru je nákladná preprava. Má výhody z hľadiska efektivity pri rýchlosti prepravy a tiež poskytuje možnosť flexibilne upravovať trasovanie aj po naložení tovaru. Rovnako sa touto formou dá jednoducho monitorovať trasa v reálnom čase a tiež aj cena prepravy prostredníctvom spotreby a prejdenej vzdialenosti. Špedičná spoločnosť na takúto formy prepravy vyberá vozidlá s ohľadom na charakter požadovanej objednávky.

Ideálne je také vozidlo, ktoré bezpečne a v súlade s legislatívou vie doviesť tovar na stanovené miesto v požadovanom čase. Prihliada sa vždy však aj na požiadavky zákazníka. Najčastejšie vozidlá sú skriňová dodávka alebo pick-up, plachtová dodávka, ťahač s návesom 13,60 Ldm alebo kamiónová súprava. Nákladná preprava sa považuje za rýchlu, bezpečnú a dostupnú formu prepravy tovarov, či surovín.

Letecká a námorná preprava

Medzinárodná preprava je väčšinou uskutočňovaná prostredníctvom leteckých alebo námorných dopravných prostriedkov. Na dlhé vzdialenosti je ideálna letecká preprava, ktorá dokáže za rýchly čas prejsť veľké vzdialenosti. Touto formou sa za krátku dobu dá prepravovať aj väčšie množstvo tovaru, pričom je možné využívať aj služby zvozu tovaru do letiskového skladu.

Námorná alebo lodná preprava patrí k najstarším formám prepravy vôbec. Využívala sa od nepamäti a má skvelé charakteristiky vzhľadom na cenovú dostupnosť a taktiež aj veľký objem tovaru, ktorý môže prepraviť. Špedícia formou námornej dopravy sa realizuje prostredníctvom štandardizovaných lodných kontajnerov, ktoré sa dajú individuálne prispôsobiť podľa preferencií zákazníka. Takouto formou je možné prepravovať lodné kontajnery alebo paletové zásielky. Námorná preprava je tiež chápaná ako medzinárodná preprava, ktorá vie účelne a rýchlo prepraviť veľké množstvo zásielok.

Skladovacie služby

Špedičná spoločnosť ponúka okrem jednotlivých druhov prepráv aj skladovacie služby. Bezpečné skladovanie tovaru umožňuje lepšiu konsolidáciu zásielok a tiež uvoľnenie skladovacích zásob. Konsolidácia zásielok sa pritom vykonáva automatizovane pre docielenie čo najväčšej efektivity.

Špedícia s možnosťou skladovania má pre zákazníkov množstvo výhod a doba skladovania sa líši v závislosti od konkrétneho prípadu. Pri skladovaní položiek je potrebné, aby bol chránené kamerovým systémom, prípadne strážené pre dosiahnutie maximálneho zabezpečenia. Aj na tieto faktory je potrebné dávať potrebný dôraz.

Námorná, letecká, či nákladná preprava predstavujú základné špedičné služby zabezpečované špedičnou spoločnosťou. Spolu so skladovacími službami tvoria základ pre bezpečnú a rýchlu prepravu zásielky od adresáta k prijímateľovi. Medzinárodná preprava je aj vďaka takýmto rýchlym logistickým prepravným službám dnes jednoduchá a bezproblémová a dokáže poskytovať kvalitné výsledky pri dnešnom rýchlom životnom tempe.

Related Articles

- Advertisement -pr článek

Mohlo by Vás zajímat