- Reklama -peníze

Nákladná preprava a nadrozmerný tovar? Toto sú jeho podmienky

Nákladná preprava nadrozmernej veľkosti, ktorá prekračuje stanovené limity si vyžaduje množstvo povolení a zmien. Okrem dokumentov a štandardných spôsobov sa tomu musí prispôsobiť čas a aj samotné vozidlo. Toto všetko špecifikuje smernica EÚ, ktorá udáva maximálne rozmery a hmotnosti.

Čo upravuje smernica EÚ?

Táto smernica obsahuje užitočné odporúčania týkajúce sa informácií o vozidlách, dopravných koridoroch a ďalších nevyhnutných veciach. Taktiež udáva postupy a predpisy týkajúce sa vydávania povolení, ktoré sa častokrát líšia v jednotlivých krajinách. Nájdete v nej aj podrobnosti, ako sú povolené rýchlosti, časové rámce a sprievod vozidiel.

Nákladná preprava nadrozmernej veľkosti nastáva vtedy, keď náklad presahuje legislatívou stanovené rozmery. To znamená, že aspoň jeden z rozmerov presahuje maximálne povolenú dĺžku 16,5 m, šírku 2,55 m alebo výšku 4,05 m. Tento druh prepravy sa často označuje ako špeciálny a môže ich vykonávať len dopravca s patričnou licenciou.

Informácie o vozidle

Smernica sa pri téme o vozidlách riadi len jedným odporúčaním a to skratkou SERT (Special European Registration Trucks/Trailers). V ňom sa nachádzajú potrebné technické informácie dôležité pre získanie povolenia. Informácie obsiahnuté v dokumente zahŕňajú dizajn nakladacej plošiny, zadnú časť, šírku a stred čapu. Samotné vozidlo musí obsahovať označenie s nápisom CONVOI EXCEPTIONNEL.

Pokiaľ ide o osvetlenie a značenie nákladov a vozidiel, cieľom je zabrániť nehodám a zlepšiť bezpečnosť premávky. Smernice odporúčajú osvetlenie a označenie pre položky, ako je naložená dĺžka a široký náklad. Napríklad pre široký náklad je výstražným štítkom červeno/žltá alebo červeno/biela uhlopriečka.

Dopravné koridory

Ustanovenie o neštandardných cestných dopravných koridoroch odporúča vytvorenie transeurópskych koridorov, vrátane kontajnerových terminálov, prístavov, ciest do priemyselných areálov, diaľníc a elektronických ciest. Informácie o koridoroch by mali byť sprístupnené orgánom tunelov, mostov a ciest, orgánom vydávajúcim povolenia, polícii, dopravcom a iným zainteresovaným stranám.

Sprievod vozidla s nadrozmerným nákladom

Sprevádzanie nadrozmernej prepravy vyžaduje väčšina členských štátov EÚ. Sprievodné vozidlá majú hneď niekoľko funkcií vrátane uľahčenia celého postupu varovania vodičov vozidiel pred možným nebezpečenstvom a usmerňovania dopravy na kruhových objazdoch, mostoch a dopravných križovatkách.

Medzinárodná doprava nadrozmernej veľkosti sa dá rozdeliť do dvoch kategórií podľa šírky, dĺžky a typu cesty. Vozidlá so šírkou nad 4 m a dĺžkou nad 50 m vyžadujú na diaľniciach sprievod typu B. Môže to byť buď policajný sprievod a jedno sprievodné vozidlo alebo dve sprievodné vozidlá.

Smernice tiež uvádzajú odporúčania pre samohybné stroje, ako sú samohybné modulárne prívesy a mobilné žeriavy. Pre vydávanie prepravných limitov abnormálnej hmotnosti ponúka skupina expertov generálneho riaditeľstva usmernenia týkajúce sa celkovej šírky a hmotnosti, zaťaženia nápravy a protizávaží.

Dodatočné nariadenia

Nákladná doprava a jej spoločnosti využívajúce ťažké úžitkové vozidlá podliehajú smernici 96/53/ES, ktorá stanovuje maximálne povolené hmotnosti a rozmery. Podľa smernice sa vyžadujú špeciálne povolenia pre súpravy vozidiel a vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na maximálne rozmery. Štítok s rozmermi musí obsahovať podrobnosti ako:

  • Šírka návesu, prívesu alebo motorového vozidla
  • Dĺžka návesu, prívesu alebo motorového vozidla
  • Identifikačné číslo vozidla
  • Názov výrobcu
  • Údaje o meraní dĺžky jazdnej súpravy
  • Dĺžka jazdných súprav sa vzťahuje na celkovú dĺžku návesu alebo prívesu a motorového vozidla.

Related Articles

- Advertisement -pr článek

Mohlo by Vás zajímat