- Reklama -peníze

Ako postupovať pri kúpe nového vozidla

Kúpa nového auta vôbec nie je jednoduchou záležitosťou. Tomuto kroku väčšinou predchádzajú dlhé hodiny strávené hľadaním takého vozidla, ktoré by vyhovovalo vašim požiadavkám. Niektorí záujemcovia si všímajú najmä cenu, iných zaujíma značka, kvalita výbavy či spotreba, ktorá by pri aktuálnych cenách pohonných hmôt nemala byť príliš vysoká. Inými slovami, každý z nás hľadá niečo iné. Viete však ako postupovať ak svoje vysnívané auto konečne nájdete?

Kúpa auta predstavuje situáciu akú väčšina z nás nerieši každý deň. Mnohí sa v nej ocitneme len párkrát za život, preto je pochopiteľné že nevieme ako postupovať. Legislatíva, ktorá sa tejto situácie týka, sa okrem toho často mení a dochádza v nej k väčším i menším zmenám. V prípade, že kúpu auta naozaj plánujete, je dobré sa v týchto pravidlách zorientovať a vedieť, na čo všetko je nutné sa pripraviť.

Podpis nadobúdacieho dokladu

Ak kupujete nové vozidlo, môžete ho nadobudnúť rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je leasing, v rámci ktorého väčšinu krokov koordinuje samotná leasingová spoločnosť. Tá okrem iného vypracuje aj samotnú leasingovú zmluvu, pričom vašou úlohou je dodržiavať splatnosť jednotlivých mesačných splátok.

Kúpu však nemusíte riešiť iba leasingom a svoje auto si môžete kúpiť aj od konkrétneho predajcu. V takomto prípade určite nezabúdajte na prípravu kúpno-predajnej zmluvy, ktorú budete potrebovať ako doklad o nadobudnutí vozidla. Bez ohľadu na to, či auto kupujete od niekoho cudzieho alebo od rodinného známeho, je dôležité, aby mala kúpno-predajná zmluva písomnú formu. Nezabúdajte, že ústna forma dohody nie je v takýchto situáciách akceptovateľná. Kúpno-predajná zmluva pritom nemusí obsahovať žiadne komplikované vyjadrenia. Dôležité je, aby z nej jasne vyplývalo, čo je jej predmetom, a aby obsahovala podpisy predávajúceho, kupujúceho a dátum, kedy bola uzatvorená.

Okrem uvedených spôsobov môžete auto nadobudnúť aj darovacou zmluvou, ktorá rovnako ako kúpno-predajná zmluva slúži ako doklad o nadobudnutí majetku.

Uzatvorenie PZP

Prvý krok, ktorý ste ako nový vlastník vozidla povinný urobiť, je uzatvoriť PZP. Ide o poistenie, ktoré je určené na krytie škôd, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade dopravnej nehody. Povinnosť uzatvoriť ho je daná zákonom a bez rozdielu tak platí pre všetkých vlastníkov vozidiel. PZP je možné uzatvoriť na ktorejkoľvek pobočke poisťovne, ktorá daný produkt poskytuje, k dispozícii však máte aj pzp online. Nezabúdajte však, že ak máte svojho finančného poradcu, mal by vám PZP sprostredkovať on.

Popremýšľajte o havarijnom poistení

Keď už budete na pobočke poisťovne kvôli uzavretiu PZP, prípadne sa stretnete so svojím finančným poradcom, určite sa ho okrem PZP opýtajte aj na možnosti havarijného poistenia. Havarijné poistenie je totiž produkt, v rámci ktorého máte nárok na poistné plnenie v prípade dopravnej nehody. Havarijnépoistenie auta sa okrem toho vzťahuje aj na poškodenie vozidla vandalmi či hlodavcami, ktoré si neraz pochutia na jeho kábloch a izolačných materiáloch.

Evidencia vozidiel

Po absolvovaní všetkých predchádzajúcich krokov vás podľa aktuálne platnej legislatívy čaká ešte evidencia vozidla príslušným orgánom Policajného zboru. Ešte donedávna platilo, že evidovať ste museli každé jedno vozidlo, od 1.1.2023 však platí, že povinnosť evidovať vozidlo a prihlásiť ho na príslušnom dopravnom inšpektoráte sa vzťahuje len na nové vozidlá, ktoré doteraz neboli prihlásené do evidencie vozidiel. Ak teda kupujete vozidlo, ktoré už svojho vlastníka malo, nie je potrebné ho opätovne evidovať a to ani v prípade, ak ho kupujete z iného okresu. Nové vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, má však vlastník povinnosť prihlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte do 30 dní od jeho nadobudnutia. Potrebovať pritom budete platný doklad totožnosti, potvrdenie o uzavretí PZP, doklad o nadobudnutí vozidla a osvedčenie o evidencii časť II, ktoré vám vystaví predajca vozidla.

Related Articles

- Advertisement -pr článek

Mohlo by Vás zajímat