- Reklama -peníze

Při hodnocení rizika hluku na pracovišti se musí přihlížet k několika věcem. K jakým?

I když si to mnozí zaměstnavatelé neuvědomují, hluk na pracovišti je velký problém. Navíc je to něco, co spadá do rizik. Je proto zejména na pracovištích, kde je hluk, přihlížet na BOZP a dodržovat povinnosti, které se BOZP týkají. S hlukem na pracovišti si samozřejmě nemusíte vědět rady, nikdo neví všechno, ostatně proto je tu firma Extéria, která vám i s hlukem na pracovišti pomůže. Zejména vás nenechá zapomenout na několik věcí, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení rizika hluku na pracovišti. 

Při hodnocení rizika hluku na pracovišti se musí přihlížet rovnou k několika věcem, jak již bylo zmíněno. Jedná se zároveň o vše, o čem je zaměstnavatel povinen informovat své zaměstnance. Prozraďme si konkrétní věci, které máme na mysli. 

K čemu se musí přihlížet při hodnocení rizika hluku na pracovišti?

  • Musí se přihlížet k úrovni a také k typu a době trvání expozice, a to včetně expozic impulsního hluku. 
  • Musí se taktéž přihlížet na účinky na zdraví a nesmí se zapomínat na bezpečnost zaměstnanců. Je třeba se snažit předcházet možnému a nebezpečnému poškození zdraví, zejména jejich sluchu. 
  • Informovat se musí zaměstnanci i o existenci alternativních pracovních zařízení, které jsou navrženy ke snížení hlukové emise, jež jsou stanoveny jinými právními předpisy. 
  • Stejně tak se musí informovat zaměstnanci o dostupnosti chráničů sluchu, které mají náležité útlumové vlastnosti. 
  • Zaměstnanci musí být dopředu informováni o prodloužení doby expozice hluku, pokud je to nad jejich osmihodinovou směnu. 
  • Stejně tak se musí přihlížet k příslušným informacím, které vyplývají ze zdravotního dohledu a které jsou dostupné a publikované. 

Jelikož hluk na pracovišti může způsobit nemilé zdravotní problémy, na BOZP na pracovišti rozhodně nezapomínejte a v případě, že si s tím nevíte rady, se obraťte na výše zmíněnou firmu, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO nejen v České republice, ale také na Slovensku. 

Related Articles

- Advertisement -pr článek

Mohlo by Vás zajímat